Adres

Mustafa Kemal Mah. ODTÜ TEKNOKENT No:280 G/1260 Çankaya/Ankara

1) Bu çağrıya kimler başvurabilir?

Bir Müşteri (KOBİ veya yük ölçekli) ve en az bir Tedarikçi (KO ölçeğindeki) ortak başvuru yapabilmektedir. Yalnızca sermaye şirketleri başvurabilir.

 

2) Başvurular ne zaman yapılır?

 Başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

 

Çağrının açılış tarihi

:

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih

:

17 Ağustos 2020 - Saat 17:00

Başvuruların alınması

:

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020

 

3) Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvuruları çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr sitesi üzerinden yapılmaktadır.

4) Bu programa üniversite başvurabilir mi? Ar-Ge faaliyetini KOÜniversite ile iş birliği halinde yapabilir mi?

 Üniversiteler çağrıya başvuramamaktadır. Ancak Tedarikçi, Üniversiteden danışmanlık ya da hizmet alabilmektedir (ilgili giderler desteklenebilir).

 

5) Bir projede birden fazla Tedarikçi kuruluş olabilir mi?

Evet. Tedarikçi’nin KOBİ olması kaydıyla birden fazla olabilmektedir. Bu durumda her bir Tedarikçi proje ortağı olabilmektedir.

 

6) Bir Tedarikçi birden fazla projede yer alabilir mi?

  Evet yer alabilir. Önemli olan her projenin kendi içinde başvuru şartlarını sağlayabilmesidir.

7) Proje bütçesi sınırı 2.5 Milyon TL, müşterinin %40 ve tedariinin %20 sorumluluğuna da içeriyor mu?

Evet içeriyor. Sunulan projenin toplam bütçesi en çok 2.5 Milyon TL olabilmekte ve TÜTAK Müşteri ve Tedarikçi kuruluş paylanı içermektedir.

8) Müşteri kurulfarklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir mi?

Evet yapabilir. Başvuru sayısı için herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

9) Müşteri kurulayKOile farklı projeler için başvurular yapabilir mi?

Evet, başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sayısı için herhangi bir nır yoktur.

10) Çağrıda KOBİ’nin kuruluş tarihli ortaklık yapısı, kamu destekli Ar-Ge projesi tamamlamış olması gibi kriterler var mı?

  Har, yalnızca çağrı duyurusunda yazan şartların sağlanması yeterli olmaktadır.

 

11) Sipariş Ar-Ge çağrıiçin akademik danışmank şartı bulunmakta mıdır?

Hayır, böyle bir şart bulunmamaktadır. Gereken akademik danışmanlık hizmetleri gider olarak sunulabilmektedir, fakat akademik danışmank alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece çağrı duyurusunda belirtilen şartların sağlanması yeterli olmaktadır.

 

12) Sipariş Ar-Ge çağrısında üniversitelerin katılımı nasıl olacaktır; bu kapsamda bir teşvik söz konusu mudur?

Proje önerisinde gerek duyulan konular için üniversitelerden danışmanlık ve hizmet gideri sunulabilmektedir. Bunun dışında bir teşvik bulunmamaktadır.

 

13) Proje konusu ne olmadır?

Konu nırlaması belirtilmemiştir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru kabul edilecektir. Önemli olan ticarileşme potansiyeli yüksek olan bir Ar-Ge projesi sunulmasıdır.

 

14) Kaç proje sunulabilir?

Başvuru sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

15) Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?

Har, Ar-Ge   faaliyetleri   proje   başvurusundan   önce   tamamlanmış   projeler desteklenmemektedir.

 

16) Verilen destek geri alınır mı?

Normal şartlarda geri alınmamaktadır. Ancak kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde yapılan bütün ödemeler 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi ile kuruluştan tahsil edilir.

 

17) Proje başarısız olursa destek geri istenmekte midir?

Har, böyle bir uygulama söz konusu değildir.

 

18) Proje çıktısını satabilir miyiz?

Evet, proje çıktını satılabilir (Proje çıktısı bir kamu kurum veya kuruluşuna satılırsa destek kesilecektir.)

 

19) Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sıntüm haklar aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilmektedir. Paylaşıproje ortakları kendi aralarında belirleyeceklerdir.

 

20) Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?

TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutulmaktadır. Proje bilgileri "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgiolarak kabul edilmekte ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmamaktadır. Değerlendirici kişilerle de gizlilik sözleşmesi yapılmaktadır.