Adres

Mustafa Kemal Mah. ODTÜ TEKNOKENT No:280 G/1260 Çankaya/Ankara

Fizibilite ve Araştırma Danışmanlığı

İşletmeler, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya STK’lar kimi zaman yatırımlarını çeşitlendirmek kimi zaman ise yatırımlarını yönlendirmek için Master Plan, Fizibilite Raporu, Yurt Dışı Pazar Araştırması gibi çalışmalara ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin ve kurumların planladıkları proje alternatiflerinden kendilerine stratejik açıdan en çok katma değer yaratacak olan projeleri uygulama kararı almaları için mutlaka fizibilite kültürünü edinmeleri gerekmektedir. Fizibilite, fon kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte söz konusu yatırımın istenilen faydayı sağlayıp sağlayamayacağının, uygulamaya geçilmeden önce belirlenmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelmektedir. Fizibilite çalışmaları kapsamında işletmeler ve kurumlarla planlanan projeler hakkında gereken ön bilgi alınmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar sırasıyla şu şekilde özetlenebilir:

- Proje kapsamının tanımlanması,
- Arka plan ve gerekçenin detaylandırılması, 
- Talep analizinin gerçekleştirilmesi, 
- Proje tasarım ve uygulama programının oluşturulması,
- Yatırım maliyeti hesaplanması
- İşletme gelir gider tahminlerinin yapılması
- Finansal analizlerin yapılması
- Risk analizinin yapılması
- Fizibilite Raporu oluşturulması